Kantharosz Gála

Mi is ez?

Páratlan élmény, kellemes társaság, csúcsborok, felemelő muzsika
és szívet melengető cél – így jellemezhető röviden a
Kantharosz Gála.

Aktuális Pályázat

Kantharosz Civil Összefogás
„Kantharosz a gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedékéért”

1 A PÁLYÁZAT ELŐZMÉNYE

Meghatározó győri civil szervezetek
– Európai Borlovagrend Győri Legációja,
– Első Győri Lions Club,
– Győr Arrabona Lions Club,
– Patrónus Lions Club Győr,
– Rotary Club Győr,
– Rotary Club Győr-Rába,
– Rotary Club Győrújbarát,
és a Győri Filharmonikus Zenekar összefogásából Győrött immár nyolc alkalommal megtelt a város koncertterme, a Richter-terem adakozni vágyó emberekkel. Az alap-gondolat az volt, hogy ne külön-külön próbáljunk kisebb-nagyobb összegekkel támogatni rászorulókat, hanem erőinket koncentrálva, „egymásba simuló kezekkel” megoldhatatlannak tűnő gondokat orvo-soljunk, vagy nagy álmokat váltsunk valóra. Tekintettel a bor főszerepére, a rendezvény Dionüszosz isten kétfülű ivóedényéről, a Kantharoszról kapta a nevét. A gála első nyolc évében mintegy 53 millió forint támogatással sikerült a gyermekek álmait valóra váltani.

2 A PÁLYÁZAT CÉLJA

Támogatni kívánunk minden olyan tevékenységet, amelynek célja a gyermekek fejlesztése, felzárkóz-tatása, ápolása, gondozása és nevelése, valamint a tehetségek felkarolása. Pályázni lehet a pályázat céljával megegyező beruházás, program vagy eszköz beszerzés támogatására.

3 MEGPÁLYÁZHATÓ KERET

A pályázati keret a „Kantharosz Gála 2018” jótékonysági rendezvény tiszta bevétele. A pályázatonként elnyerhető támogatás összege várhatóan 200.000,- és 3.000.000,- forint között lesz.

4 A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthat be minden olyan győri vagy Győr környéki közintézmény, alapítvány, civil szervezet vagy magánszemély, amely a pályázat céljával megegyező tevékenységet folytat.

5 A PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Pályázó adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám)
2. Pályaművet, legfeljebb két A4 oldal terjedelemben. A pályaműnek röviden tartalmaznia kell a támogatandó cél bemutatását és indoklását.
3. A pályázat megvalósításának költségeit tételesen felsorolva.
4. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a támogatás megítélése esetére vállalja a nyil-vánosságot és eleget tesz a beszámolási kötelezettségének.
5. Amennyiben a pályázatot nem magánszemély nyújtja be, akkor csatolni kérjük másolatban a bírósági nyilvántartásba vételről szóló igazolást.

6 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot egy eredeti példányban és elektronikus változatban is kérjük benyújtani.
Az eredeti példányt kizárólag postai úton, magyar nyelven, összefűzve, zárt csomagolásban, „Kantharosz a gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedékéért” megnevezéssel az alábbi címre kell benyúj-tani legkésőbb 2018. január 26-i postabélyegzéssel:
Kantharosz Alapítvány, 9028 Győr, Pattantyús u. 35/D.
Az elektronikus példányt – PDF fájlban – legkésőbb 2018. január 26-án kérjük elküldeni a következő elektronikus postacímre:
info@kantharoszgala.hu

7 A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik nem fenntartói feladatkörbe tartozó, hanem azon túlmutató egyedi, kreatív projektet kívánnak megvalósítani.
A pályázatokat a Kantharosz Civil Összefogás tagjaiból alakult Bíráló Bizottság az összefogásban részes civil szervezetekkel együtt bírálja el, melynek döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Az elbírálás határideje: 2018. február 2.
A döntést közzétesszük honlapunkon – www.kantharoszgala.hu – valamint erről minden pályázó az általa megadott e-mail címre értesítést is kap.
A Bíráló Bizottság által támogatásra javasolt, de nem nyertes pályázatok közül a „Kantharosz Gála 2018” jótékonysági rendezvényen jelenlévő közönség szavazása alapján további pályázat nyerhet tá-mogatást. Ennek eredményét a rendezvényt követően hirdetjük ki honlapunkon, illetve elektronikus levélben értesítjük a nyertes pályázót.

8 A NYERTES PÁLYÁZATOK BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

A nyertes pályázóknak a megítélt támogatás felhasználásáról pénzügyi dokumentumokkal alátámasz-tott elszámolást és legfeljebb két A4 oldal terjedelmű szakmai beszámolót kell készítenie, melyet 2019. január 31-ig kell benyújtania – elektronikus formában is – a Kantharosz Alapítvány részére.

Győr, 2017. december 20.

Kantharosz Civil Összefogás

Vissza