PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kantharosz Civil Összefogás
„Kantharosz a gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedékéért”

 

 1. A PÁLYÁZAT ELŐZMÉNYE

Meghatározó győri civil szervezetek: Európai Borlovagrend Győri Legátusa, Első Győri Lions Club, Győr Arrabona Lions Club, Patrónus Lions Club Győr, Rotary Club Győr, Rotary Club Győr-Rába, Rotary Club Győrújbarát és a Győri Filharmonikus Zenekar összefogásából Győrött immár hét alkalommal megtelt a város koncertterme, a Richter-terem adakozni vágyó emberekkel. Az alap-gondolat az volt, hogy ne külön-külön próbáljunk kisebb-nagyobb összegekkel támogatni rászorulókat, hanem erőinket koncentrálva, „egymásba simuló kezekkel” megoldhatatlannak tűnő gondokat orvo-soljunk, vagy nagy álmokat váltsunk valóra. Tekintettel a bor főszerepére, a rendezvény Dionüszosz isten kétfülű ivóedényéről, a Kantharoszról kapta a nevét. A gála első hét évében mintegy 43 millió forint támogatással sikerült a gyermekek álmait valóra váltani.

2. A PÁLYÁZAT CÉLJA

Támogatni kívánunk minden olyan tevékenységet, amelynek célja a gyermekek fejlesztése, felzárkóztatása, ápolása, gondozása és nevelése, valamint a tehetségek felkarolása. Pályázni lehet a pályázat céljával megegyező beruházás, program vagy eszköz beszerzés támogatására.

3. MEGPÁLYÁZHATÓ KERET

A pályázati keret a „Kantharosz Gála 2017” jótékonysági rendezvény tiszta bevétele. A pályázatonként elnyerhető támogatás összege várhatóan 200.000,- és 3.000.000,- forint között lesz.

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Pályázatot nyújthat be minden olyan győri vagy Győr környéki közintézmény, alapítvány, civil szervezet vagy magánszemély, amely a pályázat céljával megegyező tevékenységet folytat.

5. A PÁLYÁZAT TARTALMA

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Pályázó adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám)
2. Pályaművet, legfeljebb két A4 oldal terjedelemben. A pályaműnek röviden tartalmaznia kell a támogatandó cél bemutatását és indoklását.
3. A pályázat megvalósításának költségeit tételesen felsorolva.
4. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a támogatás megítélése esetére vállalja a nyil-vánosságot és eleget tesz a beszámolási kötelezettségének.
5. Amennyiben a pályázatot nem magánszemély nyújtja be, akkor csatolni kérjük másolatban az alapító okiratot vagy a bírósági nyilvántartásba vételről szóló igazolást.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatot egy eredeti példányban és elektronikus változatban is kérjük benyújtani.
Az eredeti példányt kizárólag postai úton, magyar nyelven, összefűzve, zárt csomagolásban, „Kantharosz a gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedékéért” megnevezéssel az alábbi címre kell benyúj-tani legkésőbb 2016. november 25-i postabélyegzéssel:

Kantharosz Alapítvány, 9002 Győr, Pf.: 155.

Az elektronikus példányt – PDF fájlban – legkésőbb 2016. november 25-én kérjük elküldeni a következő elektronikus postacímre: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik nem fenntartói feladatkörbe tartozó, hanem azon túlmutató egyedi, kreatív projektet kívánnak megvalósítani. A pályázatokat a Kantharosz Civil Összefogás tagjaiból alakult Bíráló Bizottság az összefogásban részes civil szervezetekkel együtt bírálja el, melynek döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Az elbírálás határideje: 2016. december 16.

A döntést közzétesszük honlapunkon – www.kantharoszgala.hu – valamint erről minden pályázó az általa megadott e-mail címre értesítést is kap.

A Bíráló Bizottság által támogatásra javasolt, de nem nyertes pályázatok közül a „Kantharosz Gála 2017” jótékonysági rendezvényen jelenlévő közönség szavazása alapján további pályázat nyerhet tá-mogatást. Ennek eredményét a rendezvényt követően hirdetjük ki honlapunkon, illetve elektronikus levélben értesítjük a nyertes pályázót.

8. A NYERTES PÁLYÁZATOK BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

A nyertes pályázóknak a megítélt támogatás felhasználásáról pénzügyi dokumentumokkal alátámasz-tott elszámolást és legfeljebb két A4 oldal terjedelmű szakmai beszámolót kell készítenie, melyet 2018. január 31-ig kell benyújtania – elektronikus formában is – a Kantharosz Alapítvány részére.

Győr, 2016. október 28.
Kantharosz Civil Összefogás

 gyp  kisalfold